SONY

ILCE-7M4 - SEL2470Z |Thông tin tương thích

SEL2470Z

Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS
sample: SEL2470Z
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"