SONY

ILCE-7M4 - SEL24F14GM |Thông tin tương thích

SEL24F14GM

FE 24mm F1.4 GM
sample: SEL24F14GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.