SONY

ILCE-7M4 - SEL24F28G |Thông tin tương thích

SEL24F28G

FE 24mm F2.8 G
sample: SEL24F28G
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"