SONY

ILCE-7M4 - SEL2860 |Thông tin tương thích

SEL2860

FE 28-60mm F4-5.6
sample: SEL2860
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"