SONY

ILCE-7M4 - SEL2870 |Thông tin tương thích

SEL2870

FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS
sample: SEL2870
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"