SONY

ILCE-7M4 - SEL28F20 |Thông tin tương thích

SEL28F20

FE 28mm F2
sample: SEL28F20
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"