SONY

ILCE-7M4 - SEL35F14GM |Thông tin tương thích

SEL35F14GM

FE 35mm F1.4 GM
sample: SEL35F14GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.