SONY

ILCE-7M4 - SEL35F18 |Thông tin tương thích

SEL35F18

E 35mm F1.8 OSS
sample: SEL35F18
  • Góc nhìn sẽ thu hẹp xuống cỡ APS-C.