SONY

ILCE-7M4 - SEL35F28Z |Thông tin tương thích

SEL35F28Z

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA
sample: SEL35F28Z
    Tương thích hoàn toàn