SONY

ILCE-7M4 - SEL400F28GM |Thông tin tương thích

SEL400F28GM

FE 400mm F2.8 GM OSS
sample: SEL400F28GM

Khi sử dụng ống kính gắn trực tiếp vào máy ảnh:

    Tương thích hoàn toàn

Khi sử dụng ống kính chuyển đổi tele:

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn