SONY

ILCE-7M4 - SEL40F25G |Thông tin tương thích

SEL40F25G

FE 40mm F2.5 G
sample: SEL40F25G
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"