SONY

ILCE-7M4 - SEL50F12GM |Thông tin tương thích

SEL50F12GM

FE 50mm F1.2 GM
sample: SEL50F12GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.