SONY

ILCE-7M4 - SEL55F18Z |Thông tin tương thích

SEL55F18Z

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
sample: SEL55F18Z
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"