SONY

ILCE-7M4 - SEL600F40GM |Thông tin tương thích

SEL600F40GM

FE 600mm F4 GM OSS
sample: SEL600F40GM

Khi sử dụng ống kính gắn trực tiếp vào máy ảnh:

    Tương thích hoàn toàn

Khi sử dụng ống kính chuyển đổi tele:

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn