SONY

ILCE-7M4 - SEL70200GM |Thông tin tương thích

SEL70200GM

FE 70-200mm F2.8 GM OSS
sample: SEL70200GM

Khi sử dụng ống kính gắn trực tiếp vào máy ảnh:

  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.

Khi sử dụng ống kính chuyển đổi tele:

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn