SONY

ILCE-7M4 - SEL85F14GM |Thông tin tương thích

SEL85F14GM

FE 85mm F1.4 GM
sample: SEL85F14GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.