SONY

ILCE-7M4 - SELC1635G |Thông tin tương thích

SELC1635G

FE C 16-35mm T3.1 G
  • Không thể gán hướng xoay của ống kính zoom