SONY

ILCE-7M4 - SELP28135G |Thông tin tương thích

SELP28135G

FE PZ 28-135mm F4 G OSS
sample: SELP28135G
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.