SONY

ILCE-7RM2 - SEL70200GM |Thông tin tương thích

SEL70200GM

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

sample: SEL70200GM

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn