SONY

ILCE-9 - SEL200600G |Thông tin tương thích

SEL200600G

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

sample: SEL200600G

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu (Focal plane phase-detection AF) hoạt động trong toàn phạm vi zoom với phần mềm hệ thống camera phiên bản 5.00 trở lên.