SONY

ILCE-9 - SEL400F28GM |Thông tin tương thích

SEL400F28GM

FE 400mm F2.8 GM OSS

sample: SEL400F28GM

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn