SONY

ILCE-QX1 - 2594 |Thông tin tương thích

AF MACRO ZOOM 3x-1x /F1.7-2.8

LA-EA5

 • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Chức năng [Lens Comp] (Bù trừ ống kính) không hoạt động.
 • Tùy thuộc vào điều kiện chụp, độ sáng của ảnh có thể không đều.

LA-EA4

  LA-EA3

  • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
  • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
  • Không hỗ trợ SteadyShot.
  • Chức năng [Lens Comp] (Bù trừ ống kính) không hoạt động.
  • Tùy thuộc vào điều kiện chụp, độ sáng của ảnh có thể không đều.

  LA-EA2

   LA-EA1

   • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
   • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
   • Không hỗ trợ SteadyShot.
   • Chức năng [Lens Comp] (Bù trừ ống kính) không hoạt động.
   • Tùy thuộc vào điều kiện chụp, độ sáng của ảnh có thể không đều.