SONY

ILCE-QX1 - SEL135F18GM |Thông tin tương thích

SEL135F18GM

FE 135mm F1.8 GM

sample: SEL135F18GM