SONY

ILCE-QX1 - SEL24F28G |Thông tin tương thích

SEL24F28G

FE 24mm F2.8 G

sample: SEL24F28G