SONY

NEX-EA50 - SEL35F18 |Thông tin tương thích

SEL35F18

E 35mm F1.8 OSS

sample: SEL35F18