SONY

NEX-VG10 - 2698 |Thông tin tương thích

AF DT 11-18/4.5-5.6 (D)

LA-EA5

 • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.

LA-EA4

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng này khả dụng với phần mềm máy ảnh phiên bản 03 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Nếu bạn sử dụng AF (Lấy nét tự động), khẩu độ sẽ được đặt cố định là F3.5 hoặc khẩu độ rộng nhất nếu khẩu độ rộng nhất của ống kính nhỏ hơn F3.5, trong khi quay phim. Nếu bạn sử dụng MF (Lấy nét bằng tay) ở chế độ A (Ưu tiên khẩu độ) hoặc M (Chỉnh tay), bạn có thể điều chỉnh khẩu độ khi quay phim.

LA-EA3

 • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.

LA-EA2

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng này khả dụng với phần mềm máy ảnh phiên bản 03 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Nếu bạn sử dụng AF (Lấy nét tự động), khẩu độ sẽ được đặt cố định là F3.5 hoặc khẩu độ rộng nhất nếu khẩu độ rộng nhất của ống kính nhỏ hơn F3.5, trong khi quay phim. Nếu bạn sử dụng MF (Lấy nét bằng tay) ở chế độ A (Ưu tiên khẩu độ) hoặc M (Chỉnh tay), bạn có thể điều chỉnh khẩu độ khi quay phim.

LA-EA1

 • Không thể sử dụng chức năng Lấy nét tự động.
 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.