SONY

NEX-VG900 - SEL16F28 |Thông tin tương thích

SEL16F28

E 16mm F2.8

sample: SEL16F28