SONY

SAL55300 - ILCE-1 |Kompatibilitetsinformation

ILCE-1

LA-EA5

 • Finns med adapter.
 • Bländarens funktionsljud spelas in med den interna mikrofonen.
 • Outside the A (Aperture priority), S (Shutter priority), and M (Manual) modes, the shutter speed and the aperture can not be adjusted during the movie recording.
 • Siktvinkeln smalnar av till APS-C-storlek.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • I AF-C-läget kan autofokusen följa motivet vid kontinuerlig tagning med upp till 10 bilder per sekund. I lägena AF-S, DMF och MF är den maximala hastigheten 30 bilder per sekund.

LA-EA4

 • Autofokus kan inte användas.
 • Finns med adapter.
 • Bländarens funktionsljud spelas in med den interna mikrofonen.
 • Siktvinkeln smalnar av till APS-C-storlek.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • Den maximala kontinuerliga tagningshastigheten vid kontinuerlig tagning i Hi+-läget är 20 bilder per sekund.

LA-EA3

 • Finns med adapter.
 • Bländarens funktionsljud spelas in med den interna mikrofonen.
 • Outside the A (Aperture priority), S (Shutter priority), and M (Manual) modes, the shutter speed and the aperture can not be adjusted during the movie recording.
 • Siktvinkeln smalnar av till APS-C-storlek.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • När skärpeinställningssättet är inställt på AF-C kan inte autofokusen följa motivet under kontinuerlig tagning. Om du uppdaterar objektivadapterns mjukvara till Ver. 02 eller senare kan autofokusen följa motivet vid kontinuerlig tagning.
 • Vid kontinuerlig tagning i Hi+-läget blir den maximala kontinuerliga tagningshastigheten 15 bilder per sekund, med skärpan fast inställd för den första bilden. Om du uppdaterar objektivadapterns mjukvara till Ver. 02 eller senare kan autofokusen följa motivet vid kontinuerlig tagning med upp till 10 bilder per sekund i AF-C läget, och med upp till 30 bilder per sekund i AF-S-, DMF- och MF-läget.

LA-EA2

 • Autofokus kan inte användas.
 • Finns med adapter.
 • Bländarens funktionsljud spelas in med den interna mikrofonen.
 • Siktvinkeln smalnar av till APS-C-storlek.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • Den maximala kontinuerliga tagningshastigheten vid kontinuerlig tagning i Hi+-läget är 20 bilder per sekund.

LA-EA1

 • Finns med adapter.
 • Bländarens funktionsljud spelas in med den interna mikrofonen.
 • Outside the A (Aperture priority), S (Shutter priority), and M (Manual) modes, the shutter speed and the aperture can not be adjusted during the movie recording.
 • Siktvinkeln smalnar av till APS-C-storlek.
 • Om [A-objektivet] sätts fast med monteringsadaptern fungerar inte funktionen MF Assist automatiskt när du vrider på fokusringen. Du kan förstora bilden genom att välja funktionen Focus Magnifier [Fokusförstoring] eller funktionen [MF Assist] till någon av knapparna i "Custom Key Settings" [Inställningar för anpassade knappar].
 • När skärpeinställningssättet är inställt på AF-C följer autofokusen motivet vid kontinuerlig tagning i Lo-läget med den mekaniska slutaren, men kan inte följa motivet i övriga kontinuerliga tagningslägen.
 • Den maximala kontinuerliga tagningshastigheten vid kontinuerlig tagning i Hi+-läget är 20 bilder per sekund.