SONY

SAL70400G - NEX-VG10 |Thông tin tương thích

NEX-VG10

LA-EA5

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Góc của chỗ gắn chân máy ảnh cần được điều chỉnh phù hợp để gắn ống kính trên thân máy quay.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng Lấy nét tự động (AF-S (AF đơn)) hoạt động khi nâng cấp phần mềm hệ thống dành cho máy ảnh lên phiên bản 02 hoặc phiên bản mới hơn. * Tốc độ lấy nét tự động sẽ chậm hơn khi gắn ống kính A-mount so với khi gắn ống kính E-mount. (Quá trình này mất khoảng từ 2 tới 7 giây (dựa trên tiêu chuẩn đo lường của Sony). Giá trị này có thể khác tùy theo chủ thể hoặc độ sáng của môi trường chụp)*. * Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.

LA-EA4

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Góc của chỗ gắn chân máy ảnh cần được điều chỉnh phù hợp để gắn ống kính trên thân máy quay.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng này khả dụng với phần mềm máy ảnh phiên bản 03 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Nếu bạn sử dụng AF (Lấy nét tự động), khẩu độ sẽ được đặt cố định là F3.5 hoặc khẩu độ rộng nhất nếu khẩu độ rộng nhất của ống kính nhỏ hơn F3.5, trong khi quay phim. Nếu bạn sử dụng MF (Lấy nét bằng tay) ở chế độ A (Ưu tiên khẩu độ) hoặc M (Chỉnh tay), bạn có thể điều chỉnh khẩu độ khi quay phim.

LA-EA3

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Góc của chỗ gắn chân máy ảnh cần được điều chỉnh phù hợp để gắn ống kính trên thân máy quay.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng Lấy nét tự động (AF-S (AF đơn)) hoạt động khi nâng cấp phần mềm hệ thống dành cho máy ảnh lên phiên bản 02 hoặc phiên bản mới hơn. * Tốc độ lấy nét tự động sẽ chậm hơn khi gắn ống kính A-mount so với khi gắn ống kính E-mount. (Quá trình này mất khoảng từ 2 tới 7 giây (dựa trên tiêu chuẩn đo lường của Sony). Giá trị này có thể khác tùy theo chủ thể hoặc độ sáng của môi trường chụp)*. * Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.

LA-EA2

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Góc của chỗ gắn chân máy ảnh cần được điều chỉnh phù hợp để gắn ống kính trên thân máy quay.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Khi bạn quay phim ở chế độ lấy nét tự động, tiếng ồn khi vận hành của ống kính có thể bị ghi âm lại.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.
 • Chức năng này khả dụng với phần mềm máy ảnh phiên bản 03 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Nếu bạn sử dụng AF (Lấy nét tự động), khẩu độ sẽ được đặt cố định là F3.5 hoặc khẩu độ rộng nhất nếu khẩu độ rộng nhất của ống kính nhỏ hơn F3.5, trong khi quay phim. Nếu bạn sử dụng MF (Lấy nét bằng tay) ở chế độ A (Ưu tiên khẩu độ) hoặc M (Chỉnh tay), bạn có thể điều chỉnh khẩu độ khi quay phim.

LA-EA1

 • Đi kèm bộ ngàm chuyển đổi.
 • Không hỗ trợ SteadyShot.
 • Khẩu độ cố định khi quay phim ở chế độ P hoặc chế độ S.
 • Góc của chỗ gắn chân máy ảnh cần được điều chỉnh phù hợp để gắn ống kính trên thân máy quay.
 • Âm thanh vận hành của màn trập được ghi bằng micrô bên trong.
 • Chức năng Lấy nét tự động AF-S (AF đơn) khả dụng khi nâng cấp phần mềm máy quay lên phiên bản 02 hoặc phiên bản mới hơn cũng như nâng cấp phần mềm của Bộ ngàm chuyển đổi LA-EA1 lên phiên bản 02 hoặc phiên bản mới hơn.
 • Không thể chọn tùy ý vùng lấy nét ở chế độ quay phim.