SONY

SEL100F28GM - PXW-FS5 |Thông tin tương thích

PXW-FS5