SONY

SEL100F28GM - PXW-FS7M2 |Kompatibilitetsoplysninger

PXW-FS7M2

  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.