SONY

SEL1224GM - NEX-VG10 |Thông tin tương thích

NEX-VG10