SONY

SEL135F18GM - NEX-3N |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-3N

 • SteadyShot understøttes ikke.
 • Exif "brændvidde" optages ikke.
 • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
 • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
 • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen.
 • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, fungerer Background Defocus Control i Photo Creativity ikke korrekt, men skærmbilledet bliver vist som normalt.
 • Selv om fokusområdeindstillingskontakten er indstillet til zone i nærheden, vil optagelsesfokusområdet være det samme som Full.
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.