SONY

SEL135F18GM - NEX-VG30 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-VG30

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
  • Selv om fokusområdeindstillingskontakten er indstillet til zone i nærheden, vil optagelsesfokusområdet være det samme som Full.
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.