SONY

SEL2470GM - NEX-VG30 |Thông tin tương thích

NEX-VG30