SONY

SEL2860 - ILCE-7RM2 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-7RM2

  • Indstillingen [Lens Comp.: Distortion] (linsekompensation: forvrængning) vil blive indstillet til "Auto"
  • Hvis indstillingen for brændviddeindeks er uden for brændviddeskalaens område (28 til 60 mm), vises der ingen advarsel, og selvom det er muligt at optage, er det ikke muligt at optage billeder på korrekt vis. Billeder, som er optaget i denne tilstand, vil have problemer som fx ukorrekt fokus. Endvidere vil objektivnavnet i Exif-dataene på stillbilleder vises som enten F0 eller med (Retract) efter navnet.