SONY

SEL35F14Z - NEX-VG900 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-VG900

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Funktionen "Focal Plane Phase Detection AF" virker ikke.
  • Exif "brændvidde" optages ikke.
  • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
  • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
  • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.