SONY

SEL35F28Z - NEX-FS700 |Thông tin tương thích

NEX-FS700