SONY

SEL50F12GM - ILCE-6000 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-6000

 • SteadyShot understøttes ikke.
 • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
 • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0.5 stop, og Iris-ringen på objektivet indstilles på basis af 0.3 stop, vises skærmbilledet (LCD-skærm/søger) og visningen af Exif på basis af 0.5 stop, og de kan afvige fra den faktiske blændeværdi.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
 • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen.
 • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, fungerer Background Defocus Control i Photo Creativity ikke korrekt, men skærmbilledet bliver vist som normalt.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien ikke registreret korrekt, når du registrerer indstillinger med Memory-funktionen.
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt. Opdater systemsoftwaren på kameraet til ver. 3.10 eller senere for at sikre korrekt visning.
 • Når F1,2 er valgt i manuel iris, er den viste værdi på kameraet og den registrerede Exif-værdi F1,3, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,2.
 • Når F1,7 er valgt i automatisk iris, er den registrerede Exif-værdi F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når F1,8 er valgt i manuel iris, er den viste værdi på kameraet F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at registrere en blændeværdi på F1,2 som en brugertilpasset holdeindstilling. Du kan registrere en blændeværdi på F1,2, når eksponeringstrinet er indstillet på basis af 0,5 stop.
 • Når eksponeringstrinnet er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at indstille en blændeværdi på F1,2 eller F1,3 fra Imaging Edge Mobile eller Imaging Edge Desktop (Remote).