SONY

SEL50F12GM - ILCE-7 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-7

 • SteadyShot understøttes ikke.
 • Fast Hybrid AF er tilgængelig med systemsoftware ver.1.02 eller senere.
 • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
 • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0.5 stop, og Iris-ringen på objektivet indstilles på basis af 0.3 stop, vises skærmbilledet (LCD-skærm/søger) og visningen af Exif på basis af 0.5 stop, og de kan afvige fra den faktiske blændeværdi.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden. I kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere bliver blændeværdien indstillet automatisk bortset fra i eksponeringstilstand A og M som normalt.
 • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
 • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget. Dette bliver rettet i kamerasystemsoftwaren ver.1.02 eller senere.
 • Blændeværdien registreres ikke korrekt, når du registrerer indstillinger med Memory-funktionen.
 • Du kan bruge fokusfastholdelsesknappen med systemsoftwareversionen 1.02 eller nyere installeret på kameraet.
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt. Opdater systemsoftwaren på kameraet til ver. 3.10 eller senere for at sikre korrekt visning.
 • Når F1,7 er valgt i automatisk iris, er den registrerede Exif-værdi F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når F1,8 er valgt i manuel iris, er den viste værdi på kameraet F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at registrere en blændeværdi på F1,2 som en brugertilpasset holdeindstilling. Du kan registrere en blændeværdi på F1,2, når eksponeringstrinet er indstillet på basis af 0,5 stop.
 • Når eksponeringstrinnet er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at indstille en blændeværdi på F1,2 eller F1,3 fra Imaging Edge Mobile eller Imaging Edge Desktop (Remote).