SONY

SEL50F12GM - NEX-VG10 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-VG10

 • SteadyShot understøttes ikke.
 • Hvis man skubber fokustilstandsknappen til MF-position, ændres fokustilstandsindstillingen, men visning af fokustilstand på skærmen (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
 • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
 • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
 • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
 • Når fokustilstandsknappen er på MF, og AF er valgt på siden, er fokustilstanden manuel, men fokusafstanden bliver ikke vist (AF fungerer heller ikke).
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.
 • Når F1,2 eller F1,3 er valgt i automatisk iris, vises F1,3 på kameraet i begge tilfælde, og den registrerede Exif-værdi er F1,3.
 • Når F1,2 er valgt i manuel iris, er den viste værdi på kameraet og den registrerede Exif-værdi F1,3, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,2.
 • Når F1,7 er valgt i automatisk iris, er den registrerede Exif-værdi F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når F1,8 er valgt i manuel iris, er den viste værdi på kameraet og den registrerede Exif-værdi F1,7, men den faktiske blændeværdi anvendt til optagelse er F1,8.
 • Når kameraets eksponeringstrin er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at registrere en blændeværdi på F1,2 som en brugertilpasset holdeindstilling. Du kan registrere en blændeværdi på F1,2, når eksponeringstrinet er indstillet på basis af 0,5 stop.
 • Når eksponeringstrinnet er indstillet på basis af 0,3 stop, er det ikke muligt at indstille en blændeværdi på F1,2 eller F1,3 fra Imaging Edge Mobile eller Imaging Edge Desktop (Remote).