SONY

SEL600F40GM - ILCE-7RM2 |Thông tin tương thích

ILCE-7RM2

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn