SONY

SEL600F40GM - ILME-FX3 |Thông tin tương thích

ILME-FX3

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn