SONY

SEL600F40GM - NEX-C3 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-C3

Når der anvendes et objektiv direkte monteret på kameraet:

 • Hvis man skubber fokustilstandsknappen til MF-position, ændres fokustilstandsindstillingen, men visning af fokustilstand på skærmen (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
 • Optisk SteadyShot-indstilling på objektivet aktiverer/deaktiverer funktionen, men indstillingen vises ikke på skærmvisningen (LCD-skærm/søger), og optages heller ikke i EXIF-data.
 • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
 • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, mens AF er valgt på kabinettet, er fokustilstanden manuel, men MF-assistenten virker ikke. (AF virker heller ikke.)
 • Selv om fokusområdeindstillingskontakten er indstillet til zone i nærheden, vil optagelsesfokusområdet være det samme som Full.
 • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.
 • Kameraet kan være ude af fokus, når det er indstillet til Kontinuerlig AF.

Når der anvendes et telekonverterobjektiv:

SEL14TC

 • Kameraet kan være ude af fokus, når det er indstillet til Kontinuerlig AF.
 • Brændvidden og den maksimale blænde for Exif-objektivnavet vil blive opført ved brug af forstørrelsesværdier. Men når blændeværdierne ganget med forstørrelse er 10 eller højere, bliver de ikke vist korrekt.

SEL20TC

 • Kameraet kan være ude af fokus, når det er indstillet til Kontinuerlig AF.
 • Brændvidden og den maksimale blænde for Exif-objektivnavet vil blive opført ved brug af forstørrelsesværdier. Men når blændeværdierne ganget med forstørrelse er 10 eller højere, bliver de ikke vist korrekt.