SONY

SEL600F40GM - PXW-FS5 |Thông tin tương thích

PXW-FS5

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn