SONY

SEL600F40GM - PXW-FS5M2 |Thông tin tương thích

PXW-FS5M2

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn