SONY

SEL600F40GM - PXW-FS7 |Thông tin tương thích

PXW-FS7

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn