SONY

SEL70200G - PXW-FS7 |Kompatibilitetsoplysninger

PXW-FS7

  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.