SONY

SEL85F14GM - ILCE-5100 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-5100

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt. Opdater systemsoftwaren på kameraet til ver. 3.10 eller senere for at sikre korrekt visning.
  • I standby i filmtilstand og under filmoptagelse skifter objektivet til MF-tilstand. Hvis du opdaterer kamerasystemsoftwaren til version 3.10 eller nyere, aktiveres AF.
  • I Fokustilstand kan AF-A ikke vælges. Fokusplan med faseregistrering AF understøttes ikke. Hvis du opdaterer kamerasystemsoftwaren til version 3.10 eller nyere, kan du bruge AF-A og Fokusplan med faseregistrering AF.