SONY

SEL85F14GM - NEX-5N |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-5N

 • SteadyShot understøttes ikke.
 • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
 • Når Iris-ringen skiftes fra eller til automatisk og manuel iris, kan skærmbilledet (LCD-skærm/søger) flimre et kort sekund, og fokusindstillingen kan blive nulstillet.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver Lens Model og Max Aperture Value for Exif ikke registreret korrekt.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, bliver blændeværdien indstillet til den værdi, som Iris-ringen indikerer uanset eksponeringstilstanden.
 • Hvis Iris-ringen skiftes til og fra automatisk og manuel iris under filmoptagelse, stopper optagelsen.
 • Hvis du drejer Iris-ringen, bliver tidsintervallet inden Power Save ikke forlænget.
 • Når Iris-ringen er indstillet på manuel iris, fungerer Background Defocus Control i Photo Creativity ikke korrekt, men skærmbilledet bliver vist som normalt.
 • Når autofokustilstanden er indstillet til andet end AF-C, og mængden af fokusbevægelser er stor, indtil fokus opnås, er eksponeringen nogle gange forkert, efter fokus opnås. Den korrekte eksponering kan opnås ved at trykke udløserknappen halvt ned igen eller ved at bruge AEL igen.
 • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.
 • Når du står i standby i filmtilstand, og under filmoptagelse, skifter den til MF.